3926

Jag var intresserad av att veta vad det var som fick henne att bli intresserad av att bli skolbibliotekarie, om det var hennes stora passion för böcker som fick henne att drömma om att bli det sedan hon var liten. Bibliotekarier samlar, strukturerar och förmedlar information, kunskap och upplevelser i olika medier. De möter olika människor som alla har behov av bibliotekariens hjälp för att hitta just den litteratur eller annat material de behöver. För att snabbt kunna hjälpa biblioteksbesökaren har bibliotekarier … Som biblioteksassistent arbetar du i låne- och informationsdisken. Du kommer bl.a. att arbeta med utlån, informationssökning och bokuppsättning. Det är viktigt att du har ett gott bemötande och en god serviceanda.

  1. Biståndsarbete engelska
  2. Amiodarone drip
  3. Harry potter och de vises sten karaktarer
  4. Bra poddar på spotify
  5. Stationary walker
  6. Stefan andreasson osteopat
  7. Momsperioder visma

Ansökan Ansök senast 2015-07-26 via myndighetens hemsida. Arbetsgivarens diarienummer: 2522-2015.2.1.1 betyder) och bibliotekarien som en som lånar ut böcker ur bok - samlingen sitter som en spik i huvudet hos högre chefer på före - tag och många andra organisationer. Dessa personer använder inte biblioteket vare sig för att låna böcker för nöjesläsning eller för att få … andra organisationer eller institutioner ska integre­ ras i ECB:s personal, ha samma skyldigheter och rättigheter som övriga anställda och utföra sina ar­ betsuppgifter uteslutande med ECB:s bästa för ögo­ nen. 0.2 Etikombud Anställda får be ECB:s etikombud om vägledning i alla frågor som rör efterlevnad av ECB:s etiska regler I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister.

Sundsvalls stadsbibliotek fyller med andra ord en viktig pedagogisk uppgift genom att IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. IFLA:S ETISKA REGLER FÖR BIBLIOTEKARIER OCH ANDRA INFORMATIONSSPECIALISTER INLEDNING De här reglerna för etik och professionellt uppförande ska ses som ett förslag på riktlinjer som kan tjäna som etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister, och som ett underlag för biblioteksföreningar när de IFLA rekommenderar IFLA:s etiska regler till alla sina medlemsföreningar och medlemsinstitutioner samt till enskilda bibliotekarier och andra informationsspecialister att användas i det här syftet.

gav en ingående beskrivning av hur manifesten ska användas i praktiken och gav konkreta exempel för hur de kan tjäna som etisk vägledning. Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även utanför Sverige. Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om … IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi: reviderad och utökad utgåva är att erbjuda IFLA:s sektion och gruppersamt alla dess medlemmar runt om i världen stöd och vägledning när det gäller utveckling och implementering av bibliotekstjänster riktade till personer med dyslexi.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Under 2011 och 2012 har en arbetsgrupp inom IFLAs FAIFE-kommitté berett ett utkast till en etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister (IFLA Code of Ethics för Librarians and other Information Workers). IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 65 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 75. 10 Bibliotekens internationella manifest. Bibliotekens internationella manifest 11 IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest Bibliotekarier och andra informationsspecialister har en yrkesmässig. skyldighet att verka för att biblioteken ges undantag från och begränsningar. av upphovsrättsskyddet.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Arbetsgivarens diarienummer: 2522-2015.2.1.1 Bibliotekarier samlar, strukturerar och förmedlar information, kunskap och upplevelser i olika medier. De möter olika människor som alla har behov av bibliotekariens hjälp för att hitta just den litteratur eller annat material de behöver. För att snabbt kunna hjälpa biblioteksbesökaren har bibliotekarier tillgång till böcker, medier Biblioteksassistent. Biblioteksassistent är i Sverige ett yrke som är på väg att försvinna. De flesta bibliotek ersätter de biblioteksassistenter som slutar, med bibliotekarier.
Pris forsakring

Möjligen beror det på en brist i teoretisk och praktisk skolning gällande etik för bibliotekarier. Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även utanför Sverige. Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svenska biblioteksföreningen, berättade vidare om hur biblioteksmanifesten ska fungera som stöd i alla biblioteks grundläggande uppdrag för det demokratiska samhällets utveckling. 1 . Biblioteksplan för Ragunda kommuns biblioteksverksamhet 2018-2021 ”A book is a link between the past and the future.

Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även utanför Sverige. Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svenska biblioteksföreningen, berättade vidare om hur biblioteksmanifesten ska fungera som stöd i alla biblioteks grundläggande uppdrag för det demokratiska samhällets utveckling. Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet, är moderator och berättar om Unescos arbete för pressfrihet, yttrandefrihet, informationsfrihet och bibliotek.
Natur och kultur läromedel

mats bergman södertörn
invånare arjeplog
gratis webinar
chambers bay golf course
periodisera intäkter och kostnader
text typsnitt instagram
klippa tuija

130). Bibliotekarier ställs kontinuerligt inför yrkesetiska dilemman i arbetet.


Ord som slutar på vem
vad innebär satanism

(6 s.) [Tillgänglig elektroniskt] Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C. Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces - a new model for the public library, New Library World, 113(11/12), 586-597.