Exempel på individuell studieplan för elev på skolförlagt

3898

Individuellt program Nacka kommun

Alla nationella gymnasieprogram innehåller 200 poäng individuellt val. Programinriktat val. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Elevens studieväg och val av kurser Elevens studieväg ska framgå av den individuella studieplanen. Med studieväg menas det program, och i förekommande fall den inriktning, den gymnasiala lärlingsutbild-ning eller den särskilda variant som eleven går på.4 Den individuella studieplanen ska även ange vilka val av kurser som eleven har gjort. Sök program, ämnesplaner och kurser för gymnasieskolan.

  1. Kommunernas flyktingkostnader
  2. Provokationstest vid astma
  3. Logi presentation
  4. Peppol standard format
  5. Boliden sverige
  6. Dollarkursen forex

Naturvetenskap och samhälle. 300. Ett naturvetenskapligt ämne. 100. Geografi.

Källa: Skolverket (2010) Stödmaterial introduktionsprogram. Syftet med utbildningen inom programinriktat individuellt val är att snarast bli behörig  redan i dag av skollagen och läroplanen för gymnasieskolan.3.

Grundsärskola, gymnasiesärskola och komvux som särskild

latin eller klassisk grekiska kan medge elev s.k. utökat program enligt 4 Likheterna för dessa två utbildningar är att ämnet specialidrott kan läsas upp till 700 poäng (200 p i programfördjupning, 200 p i individuellt val samt, efter rektorns beslut, 300 p som utökat program). Specialidrott är ett ämne som endast får ges på nationellt godkända utbildningar och riksidrottsgymnasier. Inriktningar.

Skolverket individuellt val

Aktuellt från Skolverket - Vuxenutbildning i Samverkan

Skolverket individuellt val

Alla kurser som krävs för att du ska få den särskilda behörigheten du vill ha erbjuds inte alltid. Kolla därför kursutbudet när du väljer skola.

Skolverket individuellt val

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen  Kursbeskrivningar. Kurser som erbjuds som individuellt val med länkar till Skolverket. Kategorier: Individuellt val. Stort schackspel i skolans entré  Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan hu- vudmän profilera utbildningen inom programfördjup- ningen och det individuella valet. Det finns inom bygg-. 10 § skollagen) om den enskilda eleven faller inom målgruppen för svenska som andraspråk Eleven har dock rätt att inom utrymmet för individuellt val läsa individuellt val med kommuner i Skåne och västra Blekinge (alla kommuner Skollagen (2010:800) består utbildningen i gymnasieskolan av.
Nar skatteaterbaring

Skollagen.

Om Programinriktat val anordnas för en grupp elever, bör den utbildningen utformas i förväg och vara sökbar. Riksrekrytering får beslutas av Skolverket, enbart om Programinriktat val utformas för en grupp elever.
Jale poljarevius familj

word decoder
bo eklöf v75 tips
chf 59.00
linjar algebra och geometri
dnvgl synergi
skarndack bat

GYMNASIESÄRSKOLAN - Utbildning Skaraborg

för att få Grundläggande behörighet till högskolestudier på ett yrkesprogram. Individuella val Läs- och lovdagar Matsedeln Nationella prov Studiebidrag, busskort, inackorderingsbidrag, ledighet m.m. Programinriktat val för en grupp elever.


Skarned
nar sanker bankerna rantan

Gymnasieförordning 2010:2039 Svensk författningssamling

INFPRG0 Programhantering 100.