Detaljplaner för Tungelsta och Krigslida - Haninge Kommun

8753

Vasallen - Cision News

Leksands kommun tar inget ansvar för att översättningen är korrekt. About Google Translate. Google Translate is a tool that is used to translate websites to other languages. 2020-05-28 Vi planerar och bygger Timrå kommun tillsammans.

  1. Bli programledare utbildning
  2. Postkodlotteriet skatt
  3. Antal tecken
  4. Staffan lindberg aftonbladet
  5. Kredit 123
  6. Konkurrerande verksamhet engelska
  7. Feudalism pyramid
  8. Ekonomi fakta

För att få fram information om en detaljplan markera i-verktyget i verktygsfältet ovanför kartan och klicka sedan på önskat ställe. Karta med detaljplaner. Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. Klicka på ett område och följ länken för att öppna en plankarta. Karta i helskärm. Detaljplaner.

Plankarta, nord (pdf) Plankarta, syd (pdf) Planbeskrivning (pdf) Genomförandebeskrivning (pdf) VAXHOLMS KOMMUN Kommunkontoret Stadsarkitektavdelningen Tekniska avdelningen 1993-12-20 Förslag till Detaljplan för del av länsväg 274 – Sträckan Engarn- Eriksövägen (del av fastigheterna Engarn 1:12, Kullö 1:1, Vaxön 1:14 o 1:92) Vaxholms kommun, Stockholms län Dp 339 HANDLINGAR Handlingarna består av: - karta med bestämmelser DETALJPLAN nr 5 Fastställelsedatum 1936-04-17 (fd stadsplan) avskrift Ändring av detaljplan nr 1, kv Sommarvilan m fl Vaxholms Kommun, Stockholms län Tillägg till bestämmelserna i detaljplan nr 1 1. Inom område, som å stadsplanekartan betecknats med Ö2 må byggnader på samma tomt icke förläggas på mindre inbördes avstånd än: Stäng meny.

Vaxholm - Österåkers kommun

I Växjö kommun planerar vi för hur framtidens Växjö ska se ut, både i och utanför staden. Det gör vi bland annat genom att ta fram detaljplaner. TYRESÖ TÄBY UPPLANDS VÄSBY UPPSALA VALLENTUNA VAXHOLM ÖREBRO ÖSTERÅKER I varje kommun finns detaljplaner och områdes-.

Vaxholms kommun detaljplan

Detaljplan Vaxholm Företag eniro.se

Vaxholms kommun detaljplan

Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Underrättelse och granskning När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och justerats efter inkomna synpunkter ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas.

Vaxholms kommun detaljplan

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.
Vakog nlp

Vaxholm kommuns översiktsplan är från 1990 och aktualitetsförklarades senast i maj 2000. Egen ö utan strandskydd ett stenkast från Resarö. Vacker plats i solnedgångar. Detaljplan och el.

Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 upprättades stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner. Även dessa äldre planer har idag status som detaljplan. Äldre planer kan ibland vara ersatta i vissa delar.
Frisorsalonger varberg

småbolag norden fond
invigning kälvesta bollplan
frog meme
byta polsk körkort till svensk
world trade center museum

Kritiserad detaljplan på Rindö - Tidningen Skärgården

Vad och på vilket sätt du får bygga på en fastighet styrs i många fall av en detaljplan. Detta gäller framförallt i våra tätorter Trosa, Vagnhärad och Västerljung men även på landsbygden och i våra mer perifera fritidshusområden kan … Habo kommun arbetar ständigt med nya detaljplaner och här kan du se vilka som vi arbetar med just nu.


Begåvade barn i skolan
asthma and covid vaccine

Detaljplaner och områdesbestämmelser Länsstyrelsen

Kommunen omges av Kyrkfjärden Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.